จันทร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days) วันหยุด วันหยุด
อังคาร 2 มกราคม ชดเชยวันเริ่มเทศกาลปีใหม่ (Substitution For New Year's Eve) วันหยุด วันหยุด
เสาร์ 13 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ (Children day)

อังคาร 16 มกราคม วันครู (Teacher day)

พุธ 24 มกราคม วันตรุษจีน (Chinese New Year's Day)

จันทร์ 29 มกราคม วันเลือกตั้ง ส.ส. รอบ 2 (เฉพาะเขตที่เลือกใหม่)
วันหยุด
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day) วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 6 เมษายน วันจักรี(วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์)
(Chakri Memorial Day)
วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) วันหยุด วันหยุด
เสาร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) วันหยุด วันหยุด
อาทิตย์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ (Substitution for Songkran Festival Day) วันหยุด วันหยุด
อังคาร 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) วันหยุด
เสาร์ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล (Coronation Day) วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 7 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day) วันหยุด วันหยุด
อังคาร 8 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล (Substitution for Coronation Day) วันหยุด วันหยุด
พุธ 16 พฤษภาคม วันพืชงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
วันหยุด
อาทิตย์ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร